Po opuszczeniu szpitala

Jakie dokumenty będą ważne, aby uzyskać (szczególnie BEZPŁATNE) wsparcie? Orzeczenia i opinie PPP (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)a. Możesz liczyć na wsparcie terapeutyczne dla Dziecka już od najwcześniejszego okresu. Placówki oświatowe, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzą zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju (WWR);b. WWR (wczesne wspomaganie rozwoju) – to konkretnie zalecone i dobrane pod kątem obserwowanych wyzwań […]

Po opuszczeniu szpitala Read More »