O PROJEKCIE

Całościowy system wsparcia rodzin dzieci z niepełnosprawnościami obejmujący: konsultacje w punkcie konsultacyjnym, grupy wsparcia dla rodziców, telefon wsparcia w kryzysie, przewodnik dla rodziców,
aplikację mobilną 

Zrealizowano w ramach Projektu „INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne.

Telefon wsparcia w kryzysie:
+ 48 880 116 331

CO OFERUJEMY?

PROJEKT W PUNKT

Celem jest stworzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców dotyczącego wsparcia instytucjonalnego oraz stworzenie Przewodnika dla rodziców dziecka ze szczególnymi wyzwaniami rozwojowymi – teczka dla rodziców opuszczających oddział neonatologiczny z pełną informacją na temat świadczeń, adresów, praw, leczenia, rehabilitacji, terapii, edukacji.

Stworzenie miejsca konsultacji, Przewodnika oraz objęcie opieką rodzin z dzieckiem ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi oraz wyzwaniami rozwojowymi ma na celu poprawę funkcjonowania dziecka, przyspieszenie właściwej diagnozy, wprowadzenia celowanego leczenia i objęcia właściwą zindywidualizowaną terapią.

Aktualnie, rodzice opuszczający oddziały neonatologiczne w sposób nagły pozostawieni są sami sobie. Doświadczają lęku, poczucia bezradności, samotności i opuszczenia. Praktyka pokazuje, że często bardzo długo, po wielu próbach i poszukiwaniach sami dochodzą do właściwego toru postępowania z dzieckiem wymagającym szczególnej opieki. Chcemy tę sytuację zmienić. Naszym celem jest wsparcie merytoryczne i informacyjne rodziców, koordynowanie kolejnych kroków i działań na ścieżce diagnostycznej. Wszystko to finalnie doprowadzić ma do lepszego funkcjonowania nie tylko samego dziecka, ale całego systemu rodzinnego.

Problemem jest brak całościowej rzetelnej informacji i opieki dedykowanej rodzicom dzieci opuszczających oddziały neonatologiczne. Chcemy stworzyć całościowy systemowy algorytm pomocy rodzinie z dzieckiem ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi i rozwojowymi. Celem jest zatem stworzenie przyjaznego miejsca pozyskiwania informacji – Punkt konsultacyjny, grupa wsparcia dla rodziców dzieci z oddziałów neonatologicznych; wstępnego pakietu informacyjnego dla rodziców – Przewodnika. Wszystko to, jak zakładamy – przyspieszy diagnostykę, wdrażanie właściwego leczenia oraz terapii. Dzięki temu uzyskamy poprawę jakości życia całej rodziny.

Aby każde dziecko i każdy rodzic mógł znaleźć wsparcie, odpowiednią, rzetelną diagnostykę i holistyczną terapię prowadzoną przez zespół specjalistów, którzy wzajemnie ze sobą współpracują ustalając wspólny plan działania najkorzystniejszy dla dziecka i dający mu potencjał na przyszłość stworzyliśmy Wielkopolskie Laboratorium Kompetencji – Centrum Diagnostyczno Terapeutyczne.

Projekt W Punkt

O PROJEKCIE

Budowanie całościowego systemowego wsparcia dla rodzin, dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Wiemy (bo sami tego doświadczyliśmy), jak obciążająca jest diagnoza lub trudny poród. Nie sprawimy, że te problemy znikną. Ale możemy pomóc Wam przez nie przejść bez zbędnych nerwów, niepokojów i braku informacji.

Potrzeba wsparcia rodzinie, która opuszcza oddział w zakresie informacji o:

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

Rodzice dzieci hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii noworodka przeżywają często stres na poziomie stresu traumatycznego. Przeżywają najczęściej: rozpacz, poczucie winy/krzywdy, zwątpienie, może pojawić się depresja. Nowa sytuacja, niezrozumienie otoczenia, trudności osobiste, rodzinne i zawodowe wymagają wsparcia.

Rodzice są nieodłącznym elementem systemu terapeutycznego dziecka już na oddziale – dbając o ich dobrostan i właściwe przygotowanie wspieramy terapię dziecka.

KONTAKT

Napisz do nas

Masz pytanie? Wyślij do nas wiadomość na adres: kontakt@projektwpunkt.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Punkt Informacyjno – konsultacyjny:
+48 880 01 01 51

Telefon wsparcia w kryzysie:
+ 48 880 116 331

Zapisy na grupę wsparcia:

Wielkopolskie Laboratorium Kompetencji ul. Dojazd 30 Poznań
Należy wcześniej umówić się na spotkanie telefonicznie. 
Numer telefonu + 48 880 01 01 61

Formularz kontaktowy

    Skip to content