Bank Mleka Kobiecego

Mleko z piersi jest najlepszym pokarmem. Jest ono szczególnie ważne w przypadku dzieci chorych bądź przedwcześnie urodzonych. Karmienie ich mlekiem z piersi podnosi szanse na przeżycie i wspomaga ich dalszy rozwój. Czasami matki nie mogą karmić naturalnie, gdyż same nie są w pełni zdrowe, znajdują się pod wpływem dużego stresu uniemożliwiającego im wytwarzanie dostatecznej ilości mleka lub przebywają w oddaleniu od swojego hospitalizowanego dziecka. Bank Mleka Kobiecego pragnie pomóc dzieciom tych matek, poprzez zbieranie i dystrybucję mleka pochodzącego od dawczyń, będących zdrowymi matkami w okresie laktacji.

Bank Mleka Kobiecego (BMK) to profesjonalne, nowoczesne laboratorium non-profit. Zadania Banku Mleka Kobiecego są skoncentrowane na gromadzeniu, przebadaniu, pasteryzacji i bezpiecznym przechowywaniu mleka kobiecego. Rolą BMK jest dostarczenie prawidłowo oznakowanego mleka dzieciom hospitalizowanym w oddziałach noworodkowych, które z różnych przyczyn losowych czy zdrowotnych nie mogą otrzymywać pokarmu swojej mamy.

W oparciu o dowody naukowe, należy podkreślić, że mleko kobiece to nie tylko pożywienie. Posiada właściwości terapeutyczne, ważne dla prawidłowego rozwoju małych pacjentów i jest traktowane jako lek.

Wiemy, że są już kobiety chętne dzielić się swoim mlekiem teraz i zaraz, i dlatego mamy dla Was przygotowaną dawkę praktycznych informacji na temat działania poznańskiego Banku Mleka.

 1. Dla kogo przeznaczony będzie pokarm z poznańskiego Banku Mleka?

Beneficjentami Banku Mleka będą dzieci – pacjenci szpitala GPSK przy ul. Polnej, których matki mają przejściowe trudności z pozyskiwaniem własnego pokarmu. W przypadku nadwyżek mleka oraz zapotrzebowania ze strony innych szpitali z regionu, będzie możliwość transportu mleka do innych placówek. Priorytetowymi beneficjentami mleka będą dzieci przedwcześnie urodzone, w następnej kolejności dzieci donoszone, ale chore i/lub znajdujące się na oddziałach intensywnej terapii oraz dzieci donoszone zdrowe. W przypadku dużych nadwyżek mleko kobiece może zostać również przeznaczone na cele badawcze.

 1. Kto może zostać dawczynią mleka kobiecego?

Dawczynią może być matka dziecka w wieku od 2 tygodni do roku, która skutecznie karmi swoje własne dziecko i posiada możliwość odciągania dodatkowych ilości mleka. Najbardziej preferowanymi dawczyniami są matki wcześniaków, gdyż to właśnie dla dzieci przedwcześnie urodzonych przeznaczane jest mleko w pierwszej kolejności. W przypadku nadwyżek mleka, rezygnuje się z dawczyń – matek starszych niemowląt (powyżej 6 miesiąca życia) na rzecz matek młodszych dzieci – właśnie z powodu składu mleka.

 1. Co dyskwalifikuje kobiety z możliwości zostania dawczynią?

Zgodnie z kartą honorowej dawczyni mleka, kobieta nie może zostać dawczynią, jeżeli:

 • pali tytoń lub jest regularnie narażona na wdychanie dymu tytoniowego
  • długotrwale była/jest narażona na związki toksyczne w miejscu pracy lub życia
  • jest nosicielką chorób wirusowych lub bakteryjnych, np. cytomegalia, wirus HIV, żółtaczka typu B lub C, kiła
  • przyjmuje na stałe leki psychotropowe lub obniżające ciśnienie
  • od lat stosuje dietę ściśle wegańską (część z Was może się z tym kryterium nie zgadzać, ale otrzymałyśmy wyjaśnienie, że nie ma jeszcze badań potwierdzających taką samą jakość mleka kobiet weganek co kobiet jedzących nabiał)

Dodatkowo, dawczynią nie może zostać kobieta, która:

 1. przechodzi właśnie nawał – nawał to czas stabilizowania się laktacji, dlatego nie jest pewne, czy laktacja u danej kobiety ustabilizuje się na pożądanym poziomie; dawczynią może zostać kobieta, której dziecko ma min. 2 tygodnie.
 2. karmi dziecko powyżej roku – mleko kobiety karmiącej dwu- lub trzylatka jest nadal bardzo wartościowym pokarmem, ale z powodu niewystarczających ilości pokarmu, które można uzyskać od takiej matki, nie mogą one zostać dawczyniami (ale nadal mogą oddać swoje mleko na cele badawcze),
 3. ma zamrożony pokarm we własnej zamrażalce i chce się nim podzielić – przed uzyskaniem mleka od kobiety, musi ona zostać przebadana, a pokarm jest odciągany i przechowywany w specjalnych pojemnikach dostarczanych przez Bank Mleka,
 4. straciła własne dziecko podczas porodu.
 • Co dzieje się z uzyskanym od dawczyń pokarmem?

Buteleczki z pokarmem są natychmiast wkładane do zamrażarek. W ten sposób mogą być przechowywane przez okres 3 miesięcy. Przed podaniem, są rozmrażane oraz pasteryzowane i przekazywane na oddział.

 • Czy są jakieś koszty obciążające dawczynię lub beneficjenta Banku Mleka?

Dawczynie oddają swój pokarm bezpłatnie, wizyty w poradni oraz badania robione są na koszt szpitala. Jedynymi kosztami, z jakimi trzeba się liczyć, są koszty dojazdu do szpitala. Beneficjenci Banku Mleka, czyli najmłodsi pacjenci szpitala otrzymują pokarm za darmo.

Kontakt:

Bank Mleka Kobiecego

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UMP

ul. Polna 33, 60-535 Poznań

Budynek D poziom 4

w dni robocze godz. 8–14   tel. 61 8 419 637

w weekendy-  tel. kom. 607 391 377

BankMlekaKobiecego@gpsk.edu.ump.pl

Skip to content